Stolpejakt i Løten

Stolpejakten er et gratis tilbud og går ut på å finne stolper sentralt plassert forskjellige steder i Løten. Det finnes et kart for Budor  (20 stolper), et kart for Løten Sentrum og Slettmoen (32 stolper). Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstavkode. Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier i starten av oktober. I tillegg vil det i løpet av sesongen henges ut noen overraskelser på tilfeldige stolper. Stolpejakten varer fram til 20. september.

Du finner kart for stolpejakten i Løten i en postkasse ved store peisestua på Budor Gjestegård (bygget nærmest Budorvegen, ved blå dør), eller på allmenningskontoret i Løten sentrum.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Les mer om stolpejakten her