Juletrehogst

Juletrerekvisisjon (sjølhogst av juletre) kan fåes kjøpt på allmenningskontoret og via Løiten Almennings Vipps nr: 134887 eller søk opp Løiten Almenning. Det blir også mulig å få kjøpt juletrerekvisisjon på julemarkedet på Budor den 2. desember.
En juletrerekvisisjon koster kr 100 ,-

Kontroller vil bli foretatt.

You may also like...