Informasjonsmøte for de bruksberettigede

Vi ønsker våre bruksberettigede hjertelig velkommen til informasjonsmøte om Løiten Almenning, på Budor Gjestegård mandag 15. januar 2018, kl. 19.00. På grunn av matbestilling, vil vi gjerne ha din påmelding innen 10. januar 2018 til: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440.

Agendaen til informasjonsmøte vil bli lagt ut her på allmenningens nettside, og sendes også ut til de bruksberettigede pr. e-post og brev.

 

You may also like...