Beiteslipp i Løten

De beiteberettigede i Løten kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelaget.


NB! Gjelder også storfe. Storfe som slippes på inngjerdede områder i allmenningen skal også registreres i Løten og Vang Beitelag.
Gjerder og grinder må settes i stand.

Rovviltobservasjoner eller skadede dyr meldes tlf. 481 34 470.