Fiber til Budor

Flere stiller spørsmål ved hvor det blir av fiberlinja til Budor. Det korte svaret er at den kommer. Utbygger av tilførselen (Eidsiva Bredbånd) fikk uforutsette utfordringer med gjennomføring av opprinnelig plan slik at selve tilførselen er forsinket. Det betyr ikke nødvendigvis at spredning rundt til hyttefeltene og hyttene blir forsinket. Det er flere aktører inne i bildet med tanke på den totale løsningen, og vi er opptatt av å finne best mulig løsning i krysningspunktet mellom kvalitet og pris. Inne i dette ligger også hensynet til framtidsrettet løsning.

Vi beklager på det sterkeste at forbindelsen i dag er dårlig, og vet at en fullgod løsning er nødvendig så raskt som råd. Vi trekker i alle tråder vi kan trekke i for å få dette på plass. Vi kommer tilbake mer informasjon rundt 1. juni.