Ekstrem skogbrannfare

Hedmarken brannvesen har innført nytt totalforbud om bruk av åpen ild i Løten og omkringliggende kommuner. Det er ekstrem skogbrannfare og på grunn av det er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med 6. juli 2018 og inntil forbudet oppheves. Dette gjelder også engangsgriller. All brenning i eller i nærheten av skog og utmark anses i disse dager som uforsvarlig.

Vi henstiller alle om å opptre aktsomt.

Mvh.

Løiten Almenning