Andre tilskudd

Produkt: Sats
Flis til strø og grøfting (fakturert direkte fra leverandør). Formålet må presiseres i søknadskjemaet. 65 %
Drensrør og skjøtemuffer til og med 40 cm og synkekum i drensgrøfter for dyrket mark. Over 40 cm etter søknad. Ved større grøfteprosjekt, må det sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om bruksrettytelser. 75 %
Gjerdemateriell i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd. Permanente og samlegjerder inntil 1 meters høyde. Stålgrinder til samlekve. Tilskudd til gjerde over 1 meter kan gis etter søknad. 60 %
Potetkasser og grønnsakkasser i trematerialer

 

30 %

 

Leieskjæring av eget virke til vedlikehold og gjerdehold 75 %

 

Ved gjerdehold mot allmenningen kan det søkes styret om ekstra tilskudd.