Author: endre

Hogg ditt eget juletre i Løiten Almenning, hjelp fattige bønder og bidra positivt til klimaet

Inntektene fra årets sjølhogst av juletre i Løiten Almenning går til Utviklingsfondets arbeidet med å sikre fattige bønders forvaltning av lokale skogressurser til beste for lokalsamfunnet og for klimaet. I Løten er det lange...