Bruksrett

Her er en liten veileder om bruksrettytelser i Løiten Almenning.

Alle ytelser gis kun med bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Det vil kunne gis tilskudd utover det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ut i fra disse retningslinjer og eventuelt andre forhold som kan ha betydning vil styret vurdere den enkelte søknad.

Før riving eller fjerning av hus foretas, eller bruksendring, skal det sendes søknad til styret. Styret vil på bakgrunn av søknad og eventuelt inspeksjon avgjøre om det er grunnlag for refusjon av tidligere gitte rabatter og tilskudd til bygget. Beregninger av ytelser vil bli behandlet og utbetalt seks ganger pr år. Innleveringsfrist for skjemaene: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.

NB: Alle bruksrettytelser gitt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk medfører inndragelse av bruksretten for inntil fem år.

For mer info om spesifikke emner, klikk på en av linkene nedenfor: