Category: Aktuelt

Hogg ditt eget juletre i Løiten Almenning, hjelp fattige bønder og bidra positivt til klimaet

Inntektene fra årets sjølhogst av juletre i Løiten Almenning går til Utviklingsfondets arbeidet med å sikre fattige bønders forvaltning av lokale skogressurser til beste for lokalsamfunnet og for klimaet. I Løten er det lange...

Informasjonsmøte for de bruksberettigede

Vi ønsker våre bruksberettigede hjertelig velkommen til informasjonsmøte om Løiten Almenning, på Budor Gjestegård mandag 15. januar 2018, kl. 19.00. På grunn av matbestilling, vil vi gjerne ha din påmelding innen 10. januar 2018 til: firmapost@loitenalmenning.no eller...