Category: Aktuelt

Seteroversikt i Løiten Almenning

Forrige seteroversikt ble gjennomført i 1995/99. For å ha en bedre oversikt over dagens utnyttelse av seterlykkjene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Hilde Kristin Mellum, Øivind Nordvold og Hilde Nyborg Fischer. Seterlykkjene ble befart...

Vakttelefon for snøbrøyting

Her kommer en oversikt over vakttelefonnr. for snøbrøyting i Løtenfjellet: Vakttelefon for traktorbrøyting i Svaenlia: 974 85350 Vakttelefon for traktorbrøyting Budor Nord: 974 65460 Vakttelefon for traktorbrøyting Caravan: 974 85344 Løiten Almenning: 625 47440...

Godkjente Bruksregler – Løiten Almenning

Kunngjøring av nye bruksregler: Nye bruksregler skal fastsettes etter allmenningsloven § 3-7 og skal etter § 3-8 godkjennes av departementet. Bruksreglene skal ikke stride mot loven. Før departementets godkjennelse har utkastet til nye bruksregler...