Category: Annen info

Ekstraordinær båndtvang i Løten kommune

Løten kommune har innført ekstraordinær båndtvang. Løten kommune har vedtatt, med hjemmel i Hundeloven § 6, pkt. f, Forvaltningsloven § 37 og 38 -forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, med umiddelbar virkning.Vinterens spesielt store,...

Godkjente Bruksregler – Løiten Almenning

Kunngjøring av nye bruksregler: Nye bruksregler skal fastsettes etter allmenningsloven § 3-7 og skal etter § 3-8 godkjennes av departementet. Bruksreglene skal ikke stride mot loven. Før departementets godkjennelse har utkastet til nye bruksregler...