Category: Ansatte

Endre Jørgensen

Endre Jørgensen

Daglig leder/Allmenningsbestyrer Kontaktinformasjon: E-post: endre@loitenalmenning.no Tlf: 415 72 485 eller 625 47 440 (sentralbord)  

Arve Smestad

Arve Smestad

Kontaktperson for hogst, skogsdrift, sjølhogst av ved, rydding ved hyttetomter. Kontaktinformasjon: Tlf. 625 47 440 eller 916 41 563 E-post: arve@loitenalmenning.no  

Svein A. Kristiansen

Svein A. Kristiansen

Kontaktperson for: veg, vegbommer, snørydding, skilting. Kontaktinformasjon: Tlf: 625 47 440 eller tlf. 951 32 023 E-post: svein@loitenalmenning.no