Category: Ansatte

Arve Smestad

Arve Smestad

Avdelingsleder – Skog. Kontaktperson for hogst, sjølhogst av ved, rydding ved hyttetomter og skogsdrift generelt. Tlf. 625 47 440 eller 916 41 563 E-post: arve@loitenalmenning.no  

Svein A. Kristiansen

Svein A. Kristiansen

Avdelingsleder – Veg. Kontaktperson for: veg, vegbommer, snørydding, skilting. Tlf: 625 47 440 eller tlf. 951 32 023 E-post: svein@loitenalmenning.no