Ledige hyttetomter på Budor

Her finner du informasjon om reguleringsplaner og ledige hyttetomter i Svaenlia på Budor. I tabelloversikten nedenfor finner du linker til dokumenter (PDF) for nedlasting. For ledige hyttetomter, sjekk referansekoder på de forskjellige feltene. Sammenhold dette med informasjonen nedenfor tabellen.

Planbestemmelser H5 – H7 Reguleringsplan (kart) H5 – H7
Planbestemmelser H10 – H12 Reguleringsplan (kart) H10 – H12
Ledige hyttetomter i Svaenlia på Budor

Drømmer du om en hytte i Svaenlia?

Utbygging av nytt felt, Tyrikollen II: Feltet består av tilsammen 11 parhytter. Hyttene varierer noe i pris avhengig av beliggenhet. Området prosjekteres etter «samme lest» som TyriKollen I i Svaenlia. Det er Eek Eiendom som bygger ut dette feltet, For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se vår hjemmeside www.eek.no.

Ledige tomter felt H12: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440.

Ledige tomter felt H10: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440.

Ledige tomter felt H7: Få ledige tomter, kontakt allmenningskontoret på tlf. 625 47 440

Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning (tlf. 625 47 440, e-post: firmapost@loitenalmenning.no)

Generell informasjon:
Innfestningavgift: 425 000,-  – 450 000,-
Årlig festeavgift: 8 000,- (fra 1.1.2017)
Årlig serviceavgift (kan reguleres årlig): 988,- (fra 1.1.2017)
I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, internett hvis det er ønskelig.

Eventuelle nyhetssaker om ledige hyttetomter vil du finne her: Se informasjonssaker om ledige tomter