Nybygg og tilbygg

For alle nybygg og tilbygg skal det søkes allmenningsstyret før tiltaket settes i gang. Søknaden skal innholde en beskrivelse av tiltaket samt informasjon om eiendommens jordbruksmessige areal og hvordan jorda drives. I tillegg må det legges ved oversiktskart og målsatte tegninger. Mangelfulle søknader vil forsinke styrebehandlingen. Se eksempel på søknad her:Søknadsskjemaer (eller under hovedmenypunkt Bruksrett).

Søknad med vedlegg sendes inn via e-post til: hildef@loitenalmenning.no

Når søknaden er levert allmenningskontoret kan tiltaket startes, men da på eiers risiko angående om søknaden godkjennes av styret. Det kan foretas delutbetaling av tilskuddet på 75% når nybygget er tett. Dvs. tak, vegger, vinduer og dører er på plass.

Driftsbygning          Boliger