Nybygg og tilbygg

For alle nybygg og tilbygg skal det søkes allmenningsstyret før tiltaket settes i gang. Søknaden skal innholde en beskrivelse av tiltaket samt informasjon om eiendommens jordbruksmessige areal og hvordan jorda drives. I tillegg må det legges ved oversiktskart og målsatte tegninger. Se eksempel på søknad under punktet «Søknadsskjemaer» (hovedmenypunkt Bruksrett). Når søknaden er levert allmenningskontoret kan tiltaket startes, men da på eiers risiko angående om søknaden godkjennes av styret. Det kan foretas delutbetaling av tilskuddet på 75% når nybygget er tett. Dvs. tak, vegger, vinduer og dører er på plass.

Driftsbygning          Boliger