Søknadsskjemaer

For å få utbetalt bruksrettytelser må alle kvitteringene sammen med skjema for utbetalinger av bruksrettytelser leveres på allmenningskontoret. Skjemaet får du ved å trykke på denne linken: Søknadsskjema for utbetaling

Som hjelp ved skriving av søknader, har vi lagt ut to eksempler. Stil og form står dere fritt til å endre, men søknadene må inneholde de samme opplysningene:

Eksempel på søknad vedlikehold                   Eksempel på søknad nybygg/påbygg