Styret

Det er styremøter ca. 1 gang pr. måned. Saker til styremøtet sendes til administrasjonen: hildef@loitenalmenning.no eller pr. post: Løiten Almenning, Pb. 68, 2341 Løten. Det sendes ut skriftlig vedtak i saker, men dette vil ta noe tid siden styremøteprotokollen må underskrives før det sendes ut en utskrift av sakene. Dersom du tar kontakt med administrasjonen etter styremøtet, vil du få en muntlig orientering om vedtaket.

Daglig leder/Allmenningsbestyrer i Løiten Almenning er: Endre Jørgensen: endre@loitenalmenning.no

Styret i Løiten Almenning består av:

Tore Sætren (leder): tore.setren@if.no

Hilde Kristin Mellum (nestleder): mellum@hotmail.com

Rolf Erik Thorkildsen: rolferik@vembstad.no

Inger Rustad Krogstie: inger@finstad-store.no

Ingeborg Storbæk: ingeborgstor@outlook.com

Terje Nilssen (ansattrepresentant)