Vedlikehold

Denne siden inneholder informasjon om både driftsbygning og boliger. Scroll nedover for å finne det du leter etter:

Utbetaling av bruksrettytelser for vedlikehold gis på bakgrunn av innsendte søknadsskjema med vedlagte originale fakturaer/kvitteringer. Alle kopier vil bli avvist. Hvis bruksrettytelsen vil overstige kr 25.000,- pr. prosjekt må det søkes almenningsstyret før tiltaket iverksettes. Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et forholdsvis gebyr på kr. 3 000,- til kr. 10 000,-. Når en søknad er innvilget må prosjektet startes innen 2 år regnet fra dato for styrebehandling. Hvis ikke må det søkes på nytt. Søknadsskjema for utbetaling av bruksrettytelser finner du under menypunktet «Søknadsskjemaer).

DRIFTSBYGNING

Varegruppe Sats
Trelast:•         Konstruksjonsvirke

•         Utvendig kledning ubehandlet

•         Innvendig panel ubehandlet

•         Listverk og utforinger i furu og gran ubehandlet

75 %

 

•         Impregnert trelast•         Stolper, søyler, laftetømmer

•         Konstruksjoner, takstoler, limtre og hobby plater

•         Listverk og utforinger i furu og gran behandlet

•         Utvendig kledning behandlet

•         Innvendig panel behandlet

60 %
Isolasjon 40 %
Armert betong inne og ute:•          Kummer for husdyrgjødsel

•          Platting for husdyrgjødsel

•          Utvendige forplasser

•          Nye gulv inne og ute

•          Murte og støpte vegger over grunnmurs plan

Kr .  75,- pr m3

Kr. 100,- pr m2

Kr. 100,- pr m2

Kr. 150,- pr m2

Kr. 100,- pr m2

Taktekking (takstein, takplater, shingel, torvtak, m.m ) pr m2 ferdig tak (begrenset oppad til 75% av kostnaden). Kr. 100,- pr m2
Stål konstruksjoner 30 %
Innvendige plater og korntørkeplater 30 %
Porter, portseksjoner og dører Kr 350,- pr m2

BOLIGER

Varegruppe Sats
Trelast:

•         Konstruksjonsvirke

•         Utvendig kledning ubehandlet

•         Innvendig panel ubehandlet

•         Gulvbord i heltre, gran og furu.

•         Listverk og utforinger i furu og gran ubehandlet

 

75 %

 

•         Impregnert trelast•         Stolper, søyler, laftetømmer

•         Konstruksjoner, takstoler, limtre og hobbyplater

•         Listverk og utforinger i furu og gran behandlet

•         Utvendig kledning behandlet

•         Innvendig panel behandlet

•         Gulvsbord behandlet

60 %
Isolasjon 40 %
Taktekking (takstein, takplater, shingel, torvtak m.m) pr m2 ferdig tak (begrenset oppad til 75% av kostnaden). Kr 100,- pr m2