Et vell av turmuligheter

Løiten Almenning kan by på et vell av turmuligheter og opplevelser, enten du søker en enkel «kortreist» familetur, eller om du ønsker deg en skikkelig villmarksopplevelse. Spesielt vil vi nevne Mosjømarka.

Mosjømarka er rik på gamle kulturminner, og det finnes et utall fangstgroper, kolgroper og tjæremiler fra riktig gammel tid. Det er montert informasjonstavler ved flere lokaliteter langs merkede stier. Av nyere kulturminner finnes flere sætrer og boplasser og ikke minst mange godt bevarte skogskoier.

Med sin nære beliggenhet og de mange gamle og fine stiene er Mosjømarka et ypperlig tur- og opplevelsesterreng. Her finnes skiltede stier og skiløyper og flere åpne skogskoier som kan benyttes av friluftsfolk. Det er også sti- og løypetilknytning fra Løten sentrum. Rondanestien passerer dessuten gjennom østre del av Mosjømarka.