Snippkoia

koie SnippikoiaModulbygget «lemkoie» fra 50 – tallet. Åpen.
Beliggenhet: Ved Rondanestien nord for Gjetholen.
Antall sengeplasser: 8
Utstyr: Relativt godt utrustet for tilberedning og inntak av mat.