Årskort/Sesongkort til veger

Bruker du allmenningen mye, kan det være lurt å ha sesongkort eller årskort.
Dette fåes kjøpt ved å ta kontakt med Løiten Almenning, enten på telefon 62 54 74 40 eller e-post: firmapost@loitenalmenning.no

Årskort og sesongkort kan benyttes ved begge bommene, samt i Mosjømarka (legges synlig i bilruta).

Priser gjeldende fra 01.01.2017:

Enkeltbillett                                           kr  60,-

Årsavgift 1.1.17 – 31.12.17                  kr 1 200,-

Vintersesong 01.11.17 – 30.04.18       kr 700,-

Sommersesong 01.05 – 31.12.17        kr 700,-

Beboere på Caravanplassen:

Årsavgift 15.09.17 -14.09.18                kr 1 200,-

Vintersesong 15.09.17 -15.05.18         kr  700,-

I tillegg til årsavgiften og sesongavgiften kommer det en engangsinvestering på kr. 100,- for et elektronisk bomkortet. Bomkortet kan brukes i mange år. Ved kjøp av årskort vil man automatisk få tilsendt en faktura på fornyelse året etter. Ved betaling av denne vil man automatisk fornye årskortet.