Utbetaling av vedgodtgjørelse

I 2013 ble ordningen med vedgodtgjørelse borte, og det ble i stedet innført rabattert pris på ved for de bruksberettigede.
Det er fortsatt mange eiendommer som har penger til gode på sin konto for bruksrett. Dette vises på kontoutdraget som er sendt ut ved årsskifte til hver enkelt bruksretteiendom.
De som har penger til gode bes om å sende inn kontonr til: firmapost@loitenalmenning.no  eller ta kontakt pr. tlf: 625 47 440.