Snøbrøyting

Det blir brøytet etter samme avtale som i fjor. Nye hytteeiere som ikke er blitt kontaktet, kan ta kontakt med oss på e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440, så sender vi brøyteskjema så fort som mulig. Neste år går nåværende avtale ut og alle vil bli kontaktet for å inngå ny avtale.

Vennligst sett opp stikker for markering av innkjøring og plass. Brøytestikker kan kjøpes for kr. 10,- ved Budor Gjestegård.
NB: Det er viktig at stikkene blir satt slik at ikke kantsteiner og lignende blir dratt inn i snøfreseren, og at det blir satt ned stikker der innkjøringen starter. (Dvs. helt nede ved hyttefeltsveien/hovedveien.) Brøyting vil ikke bli utført hvis ikke innkjøringen er markert.

Gi beskjed omgående hvis ikke snøbrøytingen er tilfredsstillende.

Vakttelefon for traktorbrøyting i Svaenlia : 974 85350
Vakttelefon for traktorbrøyting Budor Nord: 974 65460
Vakttelefon for traktorbrøyting Caravan: 974 85344

Løiten Almenning: 625 47440