Allmenningsvalg 2018

Allmenningsvalget i 2018, på årsmøte i Løiten Almenning fredag 13. april. 

Valgmanntallet for Løiten Almenning er lagt ut på allmenningskontoret i Løten.
Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen senest 3 uker etter kunngjøring i HA og Østlendingen 16.1.18.

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Endringer kan meldes skriftlig til: firmapost@loitenalmenning.no eller til Løiten Almenning, Pb. 68, 2341 Løten.

Valgkomiteen består av: Kjersti Hoff (leder), Håkon Marius Kvæken og Ingvill Sveen.

Styret i Løiten Almenning