Informasjonsmøte for bruksberettigede

Mandag 15. januar holdt styret i Løiten Almenning et informasjonsmøte for de bruksberettigede på Budor Gjestegård. Det var nærmere 90 tilstede på møtet, hvor temaene var:

– Riksvegutbygging v/Arne Meland i Statens Vegvesen
– Status strategi og planer for Løiten Almenning v/styrets leder Tore Sætren og allmenningsbestyrer Endre Jørgensen.

Tusen takk for oppmøte!

Styret i Løiten Almenning