Elgjakta starter 25. september

Elgjakta i Løiten Almenning starter 25. september. Miljødirektoratet fastsatte i 2017 ny jakttidsramme for elg fra 25. september til 23. desember for hele landet, og Løiten Almenning har vedtatt å følge den nye jakttidsrammen fra Miljødirektoratet med jakt fra 25. september til 23. desember. Det blir opphold i småviltjakta f.o.m. 24. september t.o.m. 1. oktober.