Grensemerker

Allmenningens grenser mot andre eiendommer i bygda ble gått opp og avmerket gjennom en periode på 18 år fra 1967 og fram til 1985 og ble rettsgyldige i 1986. Det ble satt ned 3853 grensemerker fordelt på 435 grenser, oftest som kors i stein i røys eller kors i jordfast stein.

En god del av grensene er vedlikeholdt, men mange er ikke merket siden de ble etablert for 35 – 40 år siden.

Allmenningen har i år startet opp arbeidet med å merke grensene på nytt. Dette vil gå over noen år da det er et ganske omfattende arbeid, og ikke alle grensemerkene er like lett å finne igjen. Vi ser også at enkelte grunneiere ikke tar dette med grensemerker alvorlig, eller at er uvitende om hvor grensene går og graver dem bort, fyller stein inn i allmenningen og dekker til grensemerker, eller gjør det samme med halmballer.

Vi må få minne om at det ikke er lov å fjerne eller ødelegge grensemerker. Det er ganske kostbart å få etablert nye. Dersom Jordskifteverket/Jordskifteretten må inn i bildet for å etablere ny grense vil de som har fjernet/ødelagt grensemerkene måtte dekke dette.

Vi oppfordrer alle bruksberettigede til å gjøre seg kjent med eiendomsgrensa si, og passe på ikke å ødelegge grensemerkene.