Invitasjon til beitemøte på Budor 15. november

Invitasjon til beitemøte på Budor Gjestegård (i den store peisestua), torsdag 15. november, kl. 19.00.

Høyaktuelt om storfe på skogsbeite!

Morten Tofastrud fra Høgskolen i Innlandet kommer for å presentere resultater fra forsøksarbeidet han har gjort i allmenningene i Furnes, Vang, Stange og Romedal. Arbeidet har sett på beitetrykk av storfe, hvilke beitehabitater som foretrekkes og hva dyra beiter når de går i skogsområder.

Morten Tofastrud vil ta for seg:

  • Beiteadferd
  • Beiteplanter og beitevaner
  • Bruk av ulike arealer i skogen
  • Tilvekst hos ulike grupper kjøttfe i beitesesongen

Prosjektet har studert dyr i arealer med lavt og høyt beitetrykk.
Det settes av rikelig med tid til spørsmål. Sjøl om temaet tar utgangspunkt i storfebeite bør temaet også være nyttig for sauefolket.

Avslutningsvis vil beiteutvalget i Løiten Almenning orientere om arbeidet med beitebruksplanen som har startet.

Servering av kaffe og kake (ingen påmelding).

Velkommen til informasjonsmøte!