Informasjon om ny snøbrøyteordning i Svaenlia

Alle som har meldt ifra at de ønsker snøbrøyting skal ha fått en sms med innloggingsinformasjon til www.hyttetjenester.net. På denne nettsiden kan hytteeier registrere ankomst på hytta innen kl. 12.00 dagen før. Brøyter planlegger sin rute ut fra hvilke hytter som skal klargjøres. De som ikke har mottatt en sms med innloggingsinformasjon, ber vi om at sender en e-post til: firmapost@loitenalmenning.no

Denne løsningen er også ny for oss, og vi håper på et godt samarbeid med hytteeierne slik at vi i fellesskap kan høste erfaringer gjennom den første vinteren, og tilpasse tjenestene enda bedre senere.

Dersom du ikke er fornøyd med brøytinga ber vi om at du ringer vakttelefon: 974 85 350.

NB: Dette gjelder kun for de som har hytte i Svaenlia, da dette er en forsøksordning. I år (2018-2019) foregår brøytingen på Budor Nord som tidligere.