Hogge ditt eget juletre?

En juletrerekvisisjon koster kr 100 ,-

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene.
Kontroller vil bli foretatt.