Oppfylle hyttedrømmen?

Ta kontakt med oss for en prat om hyttedrømmen!
Med 1,5 time kjøretid fra Oslo og 1 time fra Gardermoen har Budor forsterket sin posisjon som et attraktivt utfartssted og hytteområde. Med ny E6 og raskere kjørevei er hyttedrømmen kommet nærmere. Budors mange kvaliteter får spillerom og det er med stor iver vi ser nye muligheter og utvikling i dette området. Budor byr på seg selv – bokstavelig talt. Her finner du ro og fornyet energi.

Ta kontakt med Løiten Almenning for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning.
Kontaktinformasjon: tlf. 625 47 440, e-post: firmapost@loitenalmenning.no

Her følger en oversikt over ledige tomter i Budorområdet:1. Ledige tomter på Felt P, Budor Nord

Generell informasjon om feltet:
– Strøm og vannposter
– Innfestningsavgift etter avtale, prisen varierer fra kr 300 000 – 390 000,-
– Årlig festeavgift: kr 7 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel) og vegavgiftskort hvis det er ønskelig.

2. Ledige tomter på Nordlykkja
Det er Eek Eiendom som selger parhytter på Nordlykkja.
For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no eller her 

Generell informasjon om feltet:
– Innfestningsavgift etter avtale med utbygger.
– Årlig festeavgift: kr 8 500,-
– I tillegg kommer utgifter til snøbrøyting (innkjørsel), kabeltv, Internett hvis det er ønskelig.