Årsmelding og regnskap for 2018

Årsmelding og regnskap for 2018 ligger utlagt i bla-bar versjon her
I utskriftsvennlig pdf her: Årsmelding LA 2018

Årsmøte for 2018 avholdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars, fra kl. 19.00.
Årsmeldingen er lagt ut for gjennomsyn her på nettsiden og på allmenningskontoret f.o.m fredag 1. mars. Kunngjort i HA og Østlendingen torsdag 28. februar.

Dagsorden på årsmøte: 
1. Åpning av årsmøte v/styreleder kl. 19.00
2. Valg av møteleder
3. Velge 2 for undertegning av protokollen
4. Årsmelding og regnskap for 2018
5. Revisjonsberetning for 2018
6. Revisjonsutvalgets protokoll
7. Styrets planer for kommende års virksomhet
8. Fastsette godtgjørelse for styret m.v.
9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
10. Innkomne saker fra bruksberettigede
11. Saker framlagt av allmenningsstyret

Matservering fra Bakken Øvre Gårdsmat etter årsmøte.

Velkommen til årsmøte!