Årsmelding og regnskap for 2018

Årsmelding og regnskap for 2018 ligger utlagt i bla-bar versjon her
I utskriftsvennlig pdf her: Årsmelding LA 2018

Årsmøte for 2018 avholdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars, fra kl. 19.00.
Årsmeldingen er lagt ut for gjennomsyn her på nettsiden og på allmenningskontoret f.o.m fredag 1. mars. Kunngjort i HA og Østlendingen torsdag 28. februar.