Skogkveld i Mosjømarka 29. mai

Invitasjon til skogkveld i Mosjømarka, onsdag 29. mai kl. 18.00

Styret ønsker de bruksberettigede i Løiten Almenning hjertelig velkommen til skogkveld i Mosjømarka, onsdag 29. mai kl. 18.00.

Oppmøte: Ved parkeringsplass – Moelven Løten

Program for kvelden:
Kl. 18.00:
Felles avreise fra parkeringsplassen ved Moelven Løten til Mosjømarka.

Post 1: Skogsdrift i turområder:
– Valg av hogstformer i mye brukte turområder
– Foryngelsesmetoder, herunder markberedning

Post 2: Ungskogpleie:
– Fokus på furubestand ift. elgbeiteproblematikk og tidspunkt for regulering

Post 3: Bespisning ved Mosjøbergkoia

Utskriftsvennlig program finner du her: Invitasjon til skogkveld

Påmelding innen mandag 27. mai til firmapost@loitenalmenning.no eller 625 47 440.

Velkommen til skogs!