Beitedyr i Løiten Almenning

I disse dager fylles allmenningen opp med beitedyr, og vi vil gjerne komme med litt generell og viktig informasjon:

Ringer du vakttelefonen angående beitende dyr, så er det fint om du legger merke til farger på øremerker og/eller klaven. Fargen sier hvem som eier dyret. Det kan også være mulig å se navn/nummer på eier inni øremerket og på klaven. Mange av søyene har «slips» og disse trenger dere ikke tenke på. Slipset er til informasjon for dyreeier. Tilsynsplakater er hengt opp rundt omkring i hele allmenningen, og her står det viktig informasjon for de som ferdes i allmenningen. Vi håper disse kan få henge. De som har gjerde rundt hyttene sine, må se over disse så de ikke er til fare for dyr. Hull i gjerde kan føre til at sauefamilien blir fraskilt.

Tlf. nr. til vakttelefon: 481 34 470.

Ta beitedyrene godt i mot 🙂