Informasjonsmøte på Budor den 20. juni

Løiten Almenning inviterer til informasjonsmøte for de bruksberettigede torsdag 20. juni, kl. 19.00 på Budor (i den store peisestua).

Tema for møtet er: Områdeplanen for Budor.
Arbeidet med områdeplanen for Budor er godt i gang, og planprogrammet (som er planen for områdeplanen) ble førstegangsgodkjent i formannskapet i Løten Kommune den 20.03.2019. Områdeplanen er en overordnet plan som skal vise den fremtidige bruk av arealene i aksen Budor Skianlegg – Svaenlia og Budor Skistadion. Den inneholder hvilke arealer som skal avsettes som hytteområder, seterområder, skiløyper osv., og på denne måte skape en forutsigbarhet med tanke på arealutnyttelse.

Velkommen til informasjonsmøte 🙂