Beitedyr i Løiten Almenning

Med sommeren så kommer også beitedyra til Budor, og er til både glede og besvær. For dere hytteeiere så har vi stor forståelse for at det er irriterende med avføring på plattinger og terrasser, og at det er fristende å sette opp gjerder. I henhold til reguleringsplaner for området er ikke det lov, med mindre det er søkt om dispensasjon fra Løten Kommune. Vi henstiller alle som ønsker å sette opp slike gjerder til å søke kommunen i forkant. Kommunen ser problemet, og vil normalt godkjenne inngjerding av et begrenset område rundt den enkelte hytte.

Vi ser også en del eksempler på midlertidige gjerder i form av trådgjerder (tau og strømtråd). Disse gjerdene er direkte farlig for beitedyrene, da de lett kan vikle seg fast uten at noen oppdager det. Det har tidligere vært noen stygge episoder med dette på Budor, og vi ber derfor alle som har slike gjerder om å ta de ned så raskt som mulig. Så unngår vi forhåpentligvis flere dyretragedier på Budor.

Budorvegen er et godt og tørt sted å ligge for sauen. Vi ber derfor alle om å vise hensyn, og minner om at fartsgrensen er 60 km/t.

Telefonnummer til vakttelefon for beitedyr er: 481 34 470.

Ringer du vakttelefonen angående beitende dyr, så er det fint om du legger merke til farger på øremerker og/eller klaven. Fargen sier hvem som eier dyret. Det kan også være mulig å se navn/nummer på eier inni øremerket og på klaven. Mange av søyene har “slips” og disse trenger dere ikke tenke på. Slipset er til informasjon for dyreeier. Tilsynsplakater er hengt opp rundt omkring i hele allmenningen, og her står det viktig informasjon for de som ferdes i allmenningen. Vi håper disse kan få henge. De som har gjerde rundt hyttene sine, må se over disse så de ikke er til fare for dyr. Hull i gjerde kan føre til at sauefamilien blir fraskilt.