Ny bomløsning fra nyttår

Det jobbes i disse dager med å installere et nytt bomfritt system for vegavgift på Budorvegen, Savalsetervegen og Østre Fjellveg. Dette er et tilsvarende system med kameraer som vi er vant til på offentlige veger. Systemet skal gå live 01.01.2020, men i første omgang vil dere merke dette med at dere nå ikke vil motta noe faktura for bomkort for 2020.

Mer informasjon om systemet og betaling vil komme i god tid før oppstart.

Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med oss på e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440.