Renovering av vann – og avløpsledning

Begrenset fremkommelig på Budorvegen på strekningen mellom Budor Gjestegård og Gamle Budorveg

Løten Kommune har i dag (23. oktober) startet opp med renovering av vann- og avløpsledningen på strekningen mellom Budor Gjestegård og Gamle Budorveg. Dette gjør at vegen i området er innsnevret til ca. ett felt og fremkommeligheten på strekningen blir noe redusert i ca. 14 dager.

Spørsmål vedrørende tiltaket kan rettes til Løten Kommune.