Realisere hyttedrømmen?

Ta kontakt med oss for en prat om hyttedrømmen!

Med 1,5 time kjøretid fra Oslo og 1 time fra Gardermoen har Budor forsterket sin posisjon som et attraktivt utfartssted og hytteområde.

Her følger en oversikt over ledige tomter i Budorområdet:

1. Ledige tomter på Felt P, på Budor Nord: 

Generell informasjon om feltet:
– Byggeklare tomter fra mai 2019. Punktfeste.
– Prisen pr. tomt varierer fra kr 300 000 – 390 000,-
– Strøm og vannposter
– Årlig festeavgift: kr 7 500,-

Kart over hyttefelt P

Planbestemmelser felt P

Oversiktskart Budor med felt P

Brosjyre for hyttefelt Felt P, Budor Nord

Ta kontakt med oss for mer informasjon, veiledning og evt. avtale tidspunkt for visning. Kontaktinformasjon: tlf. 62 54 74 40, e-post: firmapost@loitenalmenning.no
2. Ledige tomter på Nordlykkja, felt H6: 
Det er Eek Eiendom som selger parhytter på Nordlykkja. For mer informasjon om priser, bygge- og salgsstatus, se hjemmeside: www.eek.no eller her 
Generell informasjon om feltet:
– Kjøpesum etter avtale med utbygger.
– Årlig festeavgift: kr 8 500,-