Hogge ditt eget juletre?

Kjør forsiktig på skogsvegene, og vær snill å ikke hogge juletre på plantefeltene. Kontroller vil bli foretatt.

Kart over Løiten Almenning finner du her. Arealet som er merket grønt i dette kartet er Løiten Almenning.

Vi ønsker dere en god juletrefangst!