Ny bomløsning fra nyttår

Ny bomløsning fra 01.01.2020

Den 1. januar bytter vi bomsystem for vegene i Løiten Almenning. Det nye systemet baseres på skiltgjenkjenning ved hjelp av kameraer. Norgesbom/Youpark som er markedsleder på slike systemer er valgt som leverandør, og de har pr. i dag 50 tilsvarende anlegg og 35 000 brukere rundt i Norge. Fordelen med det nye systemet er at det vil bli slutt på all kø ved bommer samt at det muliggjør en mer fleksibel abonnementsløsning.

Betalingsalternativer:

  1. Betaling innen 48 timer: Du betaler bompasseringen din med ditt betalingskort (bankkort/Visa osv.) på youpark.no innen 48 timer. Betalingen er sporløs.
  2. Automatisk trekk via betalingskort: Gå inn på youpark.no via mobil eller PC og registrer bilnummer og kortnummer. Du vil da automatisk bli trukket for enkeltbillett for hver bompassering.
  3. Faktura: Kjører du igjennom bommen uten å foreta deg noe, så vil kjøretøyets eier motta en faktura i posten på bompassering + fakturagebyr.
  4. Abonnement: Det vil bli tilbudt flere forskjellige abonnementer i det nye systemet. Disse er listet opp under priser nedenfor. For å kjøpe abonnement går man inn på youpark.no, og velger Budor som lokasjon. Her blir du guidet igjennom hele kjøpsprosessen.

Da systemet baseres på skiltgjenkjenning kan dette føles mindre fleksibelt enn det gamle systemet, der man kunne flytte kort mellom forskjellige biler. Her er det viktig å minne om at det heller ikke i det gamle systemet var ment at man kunne benytte kortet til flere biler. Er det slik at man av ulike grunner må bruke en annen bil til hytta, så er det mulig å gå inn på www.youpark.no/dinside å endre skiltnummer for en periode. For at ikke systemet skal misbrukes er det lagt inn en karantenetid på 48 timer for å skifte tilbake til det gamle nummeret.

For kjøp av abonnement, gå inn på youpark.no og velg/søk opp Løiten Almenning eller Budor.

Med bakgrunn i tilbakemeldinger har vi gjort noen små endringer i produktpakken siden vi la ut informasjon om ny bomløsning i november. Som en tilpasning for brukere med flere biler som ikke bruker vegene nok til å kjøpe årskort, innføres et klippekort. Klippekortløsningen ble erstatter for abonnement for tre biler. Abonnementsløsningene, enkeltvis og i kombinasjon, bør dekke de aller fleste behov. Videre har Youpark meldt tilbake at de ikke klarer å levere halvårskort før februar/mars. Dette løser vi ved å ha vintersesongkort som går fra 1.1-30.4. Dette kortet blir kun for årets vintersesong, neste år må brukerne av dette kjøpe halvårskort.

For kjøp av abonnement, gå inn på youpark.no og velg/søk opp Løiten Almenning eller Budor. 

Priser for 2020:
Enkelt personbil: kr 70,-
Enkelt lastebil/traktor/buss: kr 100,-
Klippekort 10 – klipp: kr 650,-
Helårskort en bil: kr 1 300,-
Helårskort to biler: kr 2 000,-
Sesongkort vinter en bil (1.1. – 30.4.): 600,-
Lastebil, traktor og buss årskort: kr 2 600,-
Klippekort lastebil – 50 klipp: kr 4 500,-

Vegavgiftskortet (helårskort og halvårskort) gjelder for alle vegene i Løiten Almenning.

Brukerveiledning for Youpark finner du her

Har du ikke tilgang på PC eller Internett, så kan du henvende deg til Løiten Almenning så hjelper vi deg, e-post: firmapost@loitenalmenning.no eller tlf. 625 47 440. Du må da ha mobiltelefon tilgjengelig. Hvis du ikke ønsker faktura m/gebyr, må du i tillegg ha bankkort og bank-id tilgjengelig.