Årsmøte og valg i Løiten Almenning

Årsmøte m/valg i Løiten Almenning avholdes på Kilde Gjestgiveri, fredag 27. mars.

Valgmanntallet for Løiten Almenning er lagt ut på allmenningskontoret fra mandag 27. januar og her på hjemmesiden: Manntall i Løiten Almenning

Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i allmenningen innen 18. februar. En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettregisteret. Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Kunngjort i Hamar Arbeiderblad, mandag 27. januar.