Årsmøte med valg i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2019 med valg holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 27. mars fra kl. 12.00. NB! Årsmøte med valg er utsatt på ubestemt tid.

Stemmeavgivning fra kl. 12.05 til kl. 18.00, øvrige årsmøtesaker fra kl. 19.00. Årsmelding og valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på allmenningskontoret og her på nettsiden f.o.m. 6. mars, se nedenfor. Dette vil bli sendt til de bruksberettigede pr. post i uke 11. Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Kjersti Hoff i hende senest 13. mars. Endelig valgliste legges ut på allmenningskontoret 20. mars. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 20. mars. Kunngjort i HA og Østlendingen torsdag 5. mars.

Valgkomiteens innstilling på kandidater og presentasjon av disse finner du her: Presentasjon av kandidater til valg 2020

Informasjon om valget og eksempel på stemmeseddel finner du her
Det er kun personlig frammøte ved stemmeavgivning.

Årsmeldingen for 2019 i bla-bar versjon ligger her
Årsmeldingen for 2019 i pdf-versjon ligger her: Årsmelding LA 2019

Dagsorden for årsmøtet: 

 1. Åpning av årsmøtet del 1 v/styreleder kl. 12.00
 2. Valg – stemmegivning 12.05 – 18.00
 3. Åpning av årsmøte del 2 v/styreleder 19.00
 4. Valg av møteleder 19.05
 5. Valg av to for undertegning av protokollen
 6. Årsmelding og regnskap for 2019
 7. Revisjonsberetning for 2019
 8. Revisjonsutvalgets protokoll
 9. Styrets planer for kommende års virksomhet
 10. Resultat av valg til styret og valgkomiteen
 11. Valg av revisjonsutvalg
 12. Fastsette godtgjørelser
 13. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
 14. Innkomne saker fra bruksberettigede
 15. Saker framlagt av allmenningsstyret