Oppdatert informasjon om flisleveranser

Løiten Almenning har fått følgende meldinger fra Moelven Virke AS:

Tirsdag 16. juni 2020:
Oppdatert informasjon i forbindelse med flisleveranser til allmenningsberettigede fra Moelven Løten:

Det vil bli klart for leveranser av malt kutterflis til Moelven Løten onsdag denne uken (uke 25).Transport starter så snart det er volum til fullt vogntog. Den nye kverna installert på Moelven Trysil produserer en kvalitet som har 1,8 ganger høyere densitet enn tidligere. Dette som følge av at flisfraksjonene er noe finere og dermed har høyere sugeevne.

 

 

Mandag 18. mai 2020:
Oppdatert informasjon i forbindelse med flisleveranser til allmenningsberettigede fra Moelven Løten:

«Kvernen blir ytterligere forsinket for installasjon på Moelven Trysil med ca 14. dager. Konkrete leveringsdato er nå oppgitt til 5. juni med montasje 8. juni. Dette medfører tidligst leveringsklar flis 15. juni. Det vil bli forberedt så mye som mulig til montasjen på forhånd, slik at installasjonen skal kunne skje så raskt som mulig.

Beklager igjen forsinkelsen, men håper dette nå er en realistisk plan.»

 

Torsdag 30. april 2020:
Oppdatert informasjon i forbindelse med flisleveranser til allmenningsberettigede fra Moelven Løten:

«I forbindelse med flytting av kvern for produksjon av fliskvalitet malt kutter fra Moelven Eidsvold Værk til Moelven Trysil med planlagt ferdigstillelse i løpet av april, har det oppstått forsinkelse i leveransen av kverna som følge av korona-situasjonen. Montering av kverna på Trysil vil skje så snart den ankommer, nå estimert ankomst 25. mai. Selve montasjen vil pågå i 3-5 dager og flisproduksjonen vil starte ca 28. mai med leveringsklar flis ca 1. juni.

Vi beklager det inntrufne og ber om forståelse for at konsekvensene av korona-utbruddet var uforutsigbare når innkjøp og installasjon av ny kvern ved Moelven Trysil ble planlagt.

Moelven Løten vil fortsette å tilby de øvrige flis-kvalitetene til erstatning for malt kutterflis og vi ber om at fliskundene tilpasser seg dette så godt som mulig.»

 

Tirsdag 31. mars 2020:
Oppdatert informasjon i forbindelse med flisleveranser til allmenningsberettigede fra Moelven Løten:

«Moelven Virke har fått tilbakemelding om at det er bekymring rundt den reduserte tilgangen av fliskvaliteten malt kutter i mars og april. I slutten av mars opplevet allmenningsberettigede at Moelven Løten hadde tomme lagre av denne fliskvaliteten. Som tidligere informert vil det i april bli tilgjengelig ca 100 lm3 malt kutter og ca 100 lm3 tørr kløvflis. For å erstatte underleveransen i forhold til forpliktet leveransevolum 350 lm3 pr måned ber vi om at kundene vurderer bruk av vanlig kutterflis som midlertidig erstatning. For å imøtekomme de allmenningsberettigede fliskundene hos Moelven Løten tilbys kutterflis til ytterligere rabattert pris -20 % gjennom april. Dvs. pris kutterflis i april fra Moelven Løten kr 113,44 pr lm3.

Vi håper dette bidrar til en akseptabel løsning for flissituasjonen gjennom april.»

 

Torsdag 20. februar 2020:
«Viser til vår avtale om flisleveranser fra Moelven Løten. Da Moelven Eidsvold Værk (MEV) legger ned sin virksomhet må Moelven Virke flytte produksjonssted for kvaliteten «malt kutterflis» og dette planlegges flyttet til Moelven Trysil (MTR). MEV stenger i all hovedsak ned høvleriet og dermed produksjon av malt kutterflis på dagens nivå, ca 350 lm3 pr md, i løpet av februar. Det vil kun bli produsert et lite volum malt kutter på MEV i mars og april.

For at MTR skal ta over og produsere hele avtalevolumet for malt kutterflis på ca 350 lm3 pr md, må det installeres utstyr for denne produksjonen. Dette planlegges ferdigstilt på MTR i løpet av april. I perioden mars-april, og inntil ny kvern er installert og i full drift hos Moelven Trysil, vil Moelven Virke opprettholde ca 50% av leveransene for malt kutterflis som er avtalt, dvs ca 200 lm3. Svikt i produksjonen av malt kutterflis i denne perioden vil bli erstattet med blant annet tørr kløvflis. Det kan altså i denne perioden oppleves svikt i tilgang av fliskvalitet «malt kutter» fra Moelven Løten. De almenningsberettigede bes om før avhenting å kontakte hjullastersjåfør på Moelven Løten, telefon 41 45 80 13, for å avklare tilgjengelighet av malt kutterflis i denne perioden»