Informasjonsmøte for de bruksberettigede

Før sommerferien varslet vi i et nyhetsbrev om et planlagt informasjonsmøte for de bruksberettigede fredag 18. september. Dette møtet er dessverre utsatt på ubestemt tid pga. FHIs anbefalinger knyttet til koronaviruset/Covid-19.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og invitasjon senere.

Med vennlig hilsen
Styret i Løiten Almenning