Status for elgjakta

Elgjakta i Løiten Almenning har gått veldig bra. Alle 15 jaktlag har fått sine tildelte dyr og det er nå kun 2 tilleggsdyr som ikke er felt. De felte dyrene fordeler seg slik: 

Eldre okse: 10
1,5 års okse: 8
Eldre ku/1,5 års ku: 18
Kalv: 25
I alt:  61 

Det har vært jevnt bra med elg over hele allmenningen, men flest dyr er felt i området ÅlsætraGrorudlia og Nysætra. 

I hele Elgregionen er det felt 254 dyr av totalt 300 dyr. 

Det er ikke felt noen hjort i årets elgjakt i Løiten Almenning. I hele Elgregionen er det felt 11 hjort.