Driftsstans ved produksjon av malt kutterflis

Oppdatering pr. 1. februar:

Grunnet smittesituasjonen og karantene på Moelven Trysil vil reparasjon av kvern bli påstartet tirsdag 2. februar. Dette forutsetter at ingen nye karantenesituasjoner hindrer oppstart. Etter planen vil kverna være reparert i løpet av uke 5 og produsere flis for leveranser av malt kutter til Moelven Løten så snart som mulig. Forventet oppstart leveranser til Moelven Løten i begynnelsen av uke 6. Det prioriteres nå å kjøre tørr kløvsagflis til Moelven Løten som erstatning for malt kutter.

Vi håper med dette at leveransene av malt kutter går som normalt fra og med uke 6, og kommer tilbake dersom noe nytt inntreffer i forbindelse med forsyningen av malt kutter.

Det tilbys rabattperiode for kutterflis, dvs. malt kutterflis og vanlig kutterflis (-15%) ut februar 2021.