Driftsstans ved produksjon av malt kutterflis

Vi har mottatt følgende melding fra Moelven Virke, 21. januar 2021:

“Moelven Trysil melder fortsatt om forsinkelser i reparasjon av defekt kvern. Dette skyldes problemer med tilgang på mekanikere grunnet Covid-19 smittevernrestriksjoner. Inntil videre fortsetter vi å kjøre tørr kløvsagflis til MLØ, men dette er i begrenset omfang. Det ble i forrige uke tilkjørt tørr kløvsagflis ca. 100 lm3 til MLØ. Det henstilles til å benytte kutterflis til erstatning for manglende volum malt kutter.

Det tilbys rabattperiode for kutterflis, dvs. malt kutterflis og vanlig kutterflis (-15%) ut februar 2021.

Igjen må vi beklage manglende tilgang på malt kutterflis og ber om at alternativ fliskvalitet velges. Håper på forståelse for situasjonen med hensyn til korona-smittevernhensyn.

Kommer tilbake til dette så snart det er ny informasjon om produksjon av malt kutter.”