Årsmøte i Løiten Almenning

Årsmøte for året 2020 holdes via teams fredag 19. mars fra kl. 19.00. Påmelding til årsmøte på e-post: firmapost@loitenalmenning.no, så får du tilsendt teamslenke til møtet.

Årsmelding og regnskap for 2020 legges ut på allmenningens nettside og på allmenningskontoret fredag 26. februar. Tilsendes de bruksberettigede pr. post i uke 9.

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet senest 12. mars.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Åpning av årsmøtet v/styreleder kl. 19.00
 2. Valg av møteleder 19.05
 3. Valg av to for undertegning av protokollen
 4. Årsmelding og regnskap for 2020
 5. Revisjonsberetning for 2020
 6. Revisjonsutvalgets protokoll
 7. Styrets planer for kommende års virksomhet
 8. Fastsette godtgjørelser
 9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
 10. Innkomne saker fra bruksberettigede
 11. Saker framlagt av allmenningsstyret

Velkommen til årsmøte!

Avvirkning i Mosjømarka, foto: Håvard Dufseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budorområdet. Foto: Frederik Garshol