Årsmelding og regnskap for 2020

Årsmelding og regnskap for 2020 i pdf er lagt ut her
Årsmelding og regnskap for 2020 i bla – bar versjon finner du her

Årsmeldingen tilsendes de bruksberettigede pr. post i uke 9.

Årsmøte for året 2020 holdes via Teams fredag 19. mars fra kl. 19.00. Påmelding til årsmøte innen onsdag 17. mars på e-post: firmapost@loitenalmenning.no, så får du tilsendt teamslenke til møtet.

Foto: MittLØTEN, Evine Westli Andersen