Sommerjobb for ungdom

Prosjekt JOB:U avd. Hedmarken søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb.

Skogselskapet i Hedmark i samarbeid med Løiten Almenning, Romedal Almenning og Stange Almenning og Hedmarken landbrukskontor søker etter ca. 8 ungdommer til 3 ukers sommerjobb innen skogbruk. Hovedmålet med sommerjobben er å gi en innføring i hvordan skogbruket utøves i dag, aktivt skogbrukskurs i ungskogpleie og praksis innen ungskogpleie/forhåndrydding.

Stilling: 3 uker sommerjobb

Arbeidsoppgaver: Hver deltager vil få mulighet til et 3 dagers gratis kurs i ungskogpleie og bruk av motorryddesag. Dette vil foregå på Sønsterud vgs. over flere dager i uke 25. Mat og overnatting er inkludert. Lønn vil ikke bli gitt under kursperioden.

Videre vil det bli gitt praksis og sommerjobben starter. Under sommerjobb perioden vil det bli muligheter for å oppleve noe av skogens andre arbeidsområder. Du vil kanskje få jobbe med andre relaterte arbeidsoppgaver til skogbruket også. Du må komme deg til oppgitt arbeidssted.

Kvalifikasjoner: Vi søker kandidater mellom 15 og 25 år som ønsker en sommerjobb ute. Du må være pliktoppfyllende og evne å samarbeide med flere.

Betingelser: Timelønn etter tariff.

Søknad og CV sendes til havard@loitenalmenning.no innen 11. april.

Ved spørsmål kontakt:

Lars Erik Rønningen, Skogselskapet i Hedmark/ ler@skogelskap.no – 95 97 82 00

Håvard Dufseth, Løiten Almenning/havard@loitenalmenning.no – 922 28 565

Se hele utlysningsteksten her.